Privacybeleid

Kring F.S.K.B. hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en
veilige online ervaring geeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op de Kring F.S.K.B. Website en betreft het verzamelen van
gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Kring F.S.K.B. Website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van uw Persoonsgegevens

Kring F.S.K.B. verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer. Kring F.S.K.B.
verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

Er is ook informatie over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door Kring F.S.K.B.. Deze informatie kan
bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en Website adressen. Deze informatie wordt gebruikt door Kring F.S.K.B. om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van  de Kring F.S.K.B. Website.

Onthoud dat als u persoonsgegevens of persoonlijke gevoelige gegevens openbaart via de Kring F.S.K.B. openbare message boards, deze
informatie verzameld en gebruikt kan worden door anderen. Noot: Kring F.S.K.B. leest geen van uw privé online communicaties.

Kring F.S.K.B. raadt u aan de privacyverklaringen van de Websites die u kiest te bezoeken vanaf Kring F.S.K.B. zodat u kunt
begrijpen hoe die Websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. Kring F.S.K.B. is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op Websites buiten de Kring F.S.K.B. en aan Kring F.S.K.B. gerelateerde Websites.

Gebruik Persoonsgegevens

Kring F.S.K.B. verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Kring F.S.K.B. Website te beheren en om de door u gevraagde
services te leveren. Kring F.S.K.B. gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf Kring F.S.K.B. en haar relaties. Kring F.S.K.B. kan ook contact met u opnemen via enquêtes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.

Kring F.S.K.B. verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. Kring F.S.K.B. kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw
persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag Kring F.S.K.B. gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan Kring F.S.K.B., en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

Kring F.S.K.B. gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Kring F.S.K.B. houdt bij welke Websites en pagina’s onze klanten bezoeken in Kring F.S.K.B., om te bepalen welke Kring F.S.K.B.  services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen Kring F.S.K.B. naar
klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

Kring F.S.K.B. zal uw persoonsgegevens openbaren,zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op Kring F.S.K.B.of de site; (b) om de rechten of eigendom van Kring F.S.K.B. te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente
omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Kring F.S.K.B., of het publiek te beschermen.

Gebruik van Cookies

De Kring F.S.K.B. Website gebruikt “cookies” om u te helpen de uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein
tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Web server
in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u Kring F.S.K.B. pagina’s individualiseert, of u zich registreert bij een Kring F.S.K.B. site of services, zal de cookie Kring F.S.K.B. helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde Kring F.S.K.B. Website, zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde Kring F.S.K.B.  kenmerken kunt gebruiken.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt
meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van Kring F.S.K.B. services of Websites die u bezoekt.

Veiligheid van uw Persoonsgegevens

Kring F.S.K.B. stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Kring F.S.K.B. stelt de
persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Wijzigingen Verklaring

Kring F.S.K.B. zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Kring F.S.K.B.
raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Kring F.S.K.B. uw informatie beschermt.

Contact Informatie

Kring F.S.K.B. heet uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat Kring F.S.K.B. niet
heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kunt u contact opnemen met Kring F.S.K.B. via websitebeheerders@fskb.nl. Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.