Van der Hoeven 20-20 afgelast

Beste mensen,

Het “Van der Hoeven 20-20” activiteitenweekend gaat niet door. Vanwege het Corona-virus is in goed overleg tussen de werkgroep Van der Hoeven 20-20 en de gemeente Zundert besloten om het “Van der Hoeven 20-20” activiteitenweekend niet door te laten gaan. Dit is gedaan op basis van het advies vanuit de veiligheidsregio om terughoudendheid in sociale contacten te betrachten. Op dit moment kunnen wij nog niet overzien hoe een en ander zich ontwikkeld en welke tijdsperiode hieraan verbonden is.

Op deze manier willen we snel zoveel mogelijk mensen die betrokken zijn bij de uitvoering van dit evenement informeren.

Wanneer wij een nieuw plan en datum hebben, melden wij dit via de e-mail.

Wij vragen uw begrip voor deze onvoorziene situatie.

Met vriendelijke groeten,

Toon van den Berg                                                        

Voorzitter “Van der Hoeven 20-20”