Uitstel start seizoen kringverschietingen FSKB 2020

Zoals niemand wellicht is ontgaan zitten we nog steeds midden in de corona maatregelen. Omdat de start van het seizoen deels in die periode valt of vlak erna hebben wij, het dagelijks bestuur en de wedstrijdleiding, in overleg besloten om in ieder geval onderstaande verschietingen geen doorgang te laten vinden op de geplande data:

  • De Bekerverschieting 23 t/m 27 april, Sint Bavo – Rijsbergen.
  • De eerste Kringverschieting 7 t/m 11 mei, Sint Ambrosius – Zundert.

We zijn ons ervan bewust dat dit vragen oplevert bij de verenigingen, maar dit is helaas de enige duidelijkheid die we op dit moment kunnen geven. Het verdere verloop van de kring zal sterk afhangen van de toegankelijkheid van de banen en de horeca gelegenheden waar deze gevestigd zijn. Als er meer duidelijkheid komt vanuit de overheid kunnen ook wij pas weer meer maatregelen nemen en kijken hoe we ons seizoen in aangepaste vorm kunnen gaan laten plaatsvinden. Of bovenstaande maatregel dan zal leiden tot uitstel of afstel is op dit moment dus nog niet te zeggen.

Wij houden jullie op de hoogte. We hopen zo snel weer te kunnen starten, als dit mogelijk en verantwoord is volgt via deze weg meer nieuws. Tot die tijd, blijf veilig! Blijf gezond!

Bestuur FSKB

Wedstrijdleiding FSKB